سلام، به سایت اینترنتی Hydraboat خوش آمدید.

این سایت، به منظور ارائه خدمات مشاوره علمی و فن آوری به سرمایه گذاران خواهان سرمایه گذاری در زمینه تولید و بازاریابی قایقهای سبک تجاری و نظامی با استفاده از لوله ها و صفحات HDPE، راه اندازی شده است.