Açar Təslim İstehsal Zavodu Quraşdırılması

Sahib olduğumuz yurd içi və yurd xarici təcrübələr işığında, məhsuldar bir istehsal etmənizi təmin edəcək istehsal təsisinin, bütün maşın və avadanlığın seçkisinin edilərək, tedariğinin reallaşdırılması. İstehsalat sahəsi iş planı diyagramının hazırlanaraq, bu plan istiqamətində məskunlaşmanın icra edilməsi və texniki xidmətlərinə müşayiət edilərək, doğru şəkildə quraşdırma edilməsi, müəssisənizin lazımlı sertifikasyonları tamamlaması mövzularında ehtiyac duyabileceğiniz bütün xidmətlər verilir.

 

İnvestisiyalar Üzrə Texniki-İqtisadi Əsaslandırma Hazırlanması

HDPE vəsaitdən emal edilən gəmilərin, istehsalının həyata keçirilməsi üçün lazım olan Sabit İnvestisiya Detalları və xərci, Müəssisə Sərmayəsi Hesabları, İstehsalat Dəyəri Tabloları, Satış Qiymət Analizləri, Vahid İstehsalat Xərci Analizləri və Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatlarını ehtiva edən, Texniki-İqtisadi Əsaslandırma Hesabatları tərəfimizdən hazırlanaraq siz qiymətli investorların məlumatına təqdim olunur.

 

Personal Təhsili və İstehsalat Rəhbərliyi

Müəssisənizdə çalışacaq olan personalınızın texniki təhsilini həyata keçirmək, İş Təhlükəsizliyi və texniki sertifikatlarını almalarını təmin etmək, effektiv bir istehsal reallaşdırmaları üçün lazımlı olan istehsal planının və proqramının hazırlanması və bu plan daxilində, lazım olan vəsait tədariğinin və emalatın bütün mərhələlərinin idarə olunması mövzularında lazım olan bütün xidmətlər verilir.