Texniki Spesifikasiyanın Hazırlanması

Satın alacağınız və ya istehsal edəcəyiniz bu gəmilər ilə əlaqədar, aparacağımız danışıqlar əsnasında ehtiyaclarınız təyin olunaraq, zəngin istehsal təcrübəmiz işığında, doğru vəsait və sistemlərin seçimi mövzusunda lazım olan bütün məlumatları ehtiva edən Texniki Spesifikasiyalar tərəfimizdən hazırlanaraq sizlərə təqdim olunur.

Əgər satın alacaksanız uyğun bir konfiqurasiya yaradılaraq, başlanğıcda əhəmiyyətli miqdarda zaman qazanmanız və istehsalat nəzarətini çox daha sağlam reallaşdırmanız təmin olunmaqdadır.

 

Layihə İstehsalat Nəzarət Xidmətləri

İstehsal etdirəcəyiniz və ya satın alacağınız gəmilərin, müqavilə əsnasında yaradılacaq təqvimlər istiqamətində, istehsal mərhələsində, əvvəldən məzmunu müəyyən edilmiş yoxlamalar həyata keçiriləcək, bir çox ola biləcək problem və sonrasında ola biləcək məmnuniyyətsizliklərin qarşısı alına biləcək. Bu mövzuda istehsal təcrübələrimiz işığında bu yoxlamaları sizin adınızdan həyata keçiririz.

Həmçinin ikinci əl olaraq alacağınız gəmilər ilə əlaqədar ətraflı araşdırma aparılaraq sizlərə bir hesabat halında təqdim edə bilərik.