HDPE vəsaitdən emal edilmiş, yüngül xidmət gəmiləri ilə əlaqədar 15 illik araşdırma, inkişaf, istehsal və marketinq mövzularındakı təcrübələrimizi siz investorların xidmətinə təqdim etməkdəyik.

2000-ci illərin əvvəllərində yüngül xidmət, ticarət gəmilərinə Türkiyədə ciddi bir ehtiyac olduğunu təsbit etdik. Bu istiqamətdə, yerli bir istehsalı reallaşdırmaq üçün müxtəlif araşdırmalar apararaq sektora daxil olduk. Əvvəlcə dünyada var olan istehsalçıları, məhsulları və bunların daxili ehtiyaclara nə qədər cavab verdiyini araşdırdıq. Bununla birlikdə dünyada hələ çox yeni olan HDPE vəsaitdən gəmi istehsalı mövzusunda, vəsait, emal texnologiyaları, istehsal üsulları və layihələndirmə mövzularında müxtəlif araşdırmalar apardıq. 2004-ci ildə ilk prototipi çıxararaq, il sonunda ölkəmizdə bir ilk olaraq HDPE vəsaitdən emal edilmiş xidmət gəmisini ticarət cəhətdən bazara təqdim etdik.

2004-ci ildə başlayan istehsal prosesi, vəsaitin xüsusiyyətlərinin və bu vəsaitdən emal gəmilərin üstünlükləri, müxtəlif sektorlara tanıdılması ilə artan bir sifariş qrafikiylə fəaliyyətlərimizi davam etdiririk. Başlanğıcda tək bir firma olaraq ölkəmizdə yüngül xidmət gəmilərinə ehtiyac duyan sektorlara xidmət verərkən, zamanla bu sektora maraq duyan yeni investorların iştirakı ilə, bu gün etibarilə Türkiyədə bir çox firma daxili bazara və ixracata istiqamətli istehsal fəaliyyətlərini davam etdirməkdədir.

2011-ci ildən etibarən, əldə etdiyimiz bu bilik və təcrübəni yerli və xarici investorların marağına təqdim etməkdəyik. Xaricdə və yurd içində reallaşdırdığımız məsləhət, texniki-iqtisadi əsaslandırma, layihə və açar təslim təsis qurumlu fəaliyyətlərimizi siz investorların xidmətinə təqdim etməkdən böyük xoşbəxtlik duyuruq.